Poľnohospodárske a lesné pozemky

Predám lesný pozemok Višňové

Višňové

Na predaj rubný les pri obci Višňové,okres Revúca ,o výmere 31,5 haBližšie informácie a LHP ( PSL) na vyžiadanie...

Predaj lesný pozemok

Meliata

Na predaj rubný les pri obci Meliata ,okres Rožňava o výmere 14,99 habližšie informácie a LHP ( PSL ) na vyžiadanie...

Lesná nehnuteľnosť KRAVANY

Lesná, Kravany

Na predaj rubný les pri obci Kravany,okres Trebišov,vo výmere 38 ha, 4.50ha ložisko andenzitu ako zarastené lúky. Vek lesu cca 90rokov, zásoba 8131m3 dub lesný,164m3 buk...